Statistik och vinstchans i Craps 2023

Statistik och vinstchans i Craps

Craps är ett spännande och fartfyllt tärningsspel som har varit en viktig del av casinon i årtionden. För att verkligen utmärka sig i det här spelet är det viktigt att förstå statistiken och oddsen som är förknippade med det. 

I den här omfattande guiden kommer vi att dyka djupt ner i Craps intrikata värld och undersöka de grundläggande reglerna, husets fördel, sannolikhet, tärningskombinationer, avancerade satsningsstrategier och vikten av effektiv kapitalhantering.

Innehållsförteckning

Grundläggande regler för Craps

Innan vi dyker ner i statistiken och oddsen ska vi gå igenom de grundläggande reglerna för Craps. Målet med spelet är att förutsäga utfallet av två tärningars kast. Spelare kan placera en mängd olika satsningar, men de vanligaste är Pass Line-satsningen och Don’t Pass Line-satsningen.

 • Pass Line-satsning: Det här är den enklaste satsningen i Craps. Det vinner om spelaren kastar en 7 eller 11 på come-out-rullen (den första rullen), och förlorar om en 2, 3 eller 12 kastas. Om något annat nummer kastas blir det numret “punkt” och spelaren fortsätter att kasta tills han eller hon antingen kastar punktnumret igen (Pass Line-satsningen vinner) eller kastar en 7:a (Pass Line-satsningen förlorar).
 • Don’t Pass Line-satsning: Detta är i princip motsatsen till Pass Line-satsningen. Det vinner om come-out-rullen resulterar i en 2 eller 3, och förlorar om en 7 eller 11 kastas. Ett kast på 12 anses vara en “push” eller ett oavgjort resultat. Om ett poängnummer fastställs vinner Don’t Pass Line-satsningen om en 7 kastas före poängnumret.

Utöver dessa grundläggande satsningar kan spelarna också göra Come- och Don’t Come-satsningar, som fungerar på samma sätt som Pass Line- och Don’t Pass Line-satsningarna men som kan placeras efter come-out-rullen.

Speltyp Beskrivning
Pass Line-satsning Vinner om en 7 eller 11 kastas på come-out-rullen, förlorar om en 2, 3 eller 12 kastas. Om något annat nummer kastas blir det numret "punkt". Satsningen vinner om punktnumret kastas igen före en 7.
Don't Pass Line-satsning Vinner om en 2 eller 3 kastas på come-out-rullen, förlorar om en 7 eller 11 kastas. Ett kast på 12 anses vara ett oavgjort resultat. Om ett poängnummer fastställs vinner satsningen om en 7 kastas före poängnumret.
Come-satsning / Don't Come-satsning Fungerar på samma sätt som Pass Line- och Don't Pass Line-satsningarna men kan placeras efter come-out-rullen.

Förstå House Edge

För att förstå statistiken och oddsen i Craps är det viktigt att förstå begreppet House Edge. Husets fördel representerar casinots inbyggda fördel i ett spel, och det är så casinon säkerställer sin lönsamhet. I Craps har olika satsningar varierande husets fördel.

 • Pass Line-satsning: Pass Line-satsningen har en husfördel på cirka 1,41 %. Det betyder att casinot i genomsnitt förväntar sig att vinna cirka 1,41 dollar för varje 100 dollar som satsas på Pass Line.
 • Don’t Pass Line-satsning: Don’t Pass Line-satsningen har en något lägre husfördel på cirka 1,36 %. Detta gör det till ett gynnsamt alternativ för spelare som vill minimera casinots fördel.
 • Come-satsning: I likhet med Pass Line-satsningen har Come-satsningen en husfördel på cirka 1,41 %. Det fungerar på samma sätt som Pass Line-satsningen men kan placeras efter come-out-rullen.
 • Don’t Come-satsning: Don’t Come-satsningen har en husfördel på cirka 1,36 %, vilket speglar Don’t Pass Line-satsningens odds.
Bet Type House Edge (%)
Pass Line Bet 1.41
Don't Pass Line Bet 1.36
Come Bet 1.41
Don't Come Bet 1.36

Det är viktigt att notera att husets fördel kan variera beroende på det specifika casinot och dess regler. Skillnaderna är dock vanligtvis minimala.

För att få en djupare förståelse för statistiken och oddsen i Craps, låt oss utforska sannolikhet och hur den relaterar till spelet.

Sannolikhet och odds i Craps

Sannolikheten spelar en viktig roll när det gäller att bestämma oddsen för att vinna i Craps. Genom att förstå sannolikheten för vissa resultat kan spelarna fatta välgrundade beslut när de placerar sina insatser. Låt oss undersöka de sannolikheter och odds som är förknippade med varje typ av insats i Craps.

 • Pass Line-satsning: Sannolikheten att vinna en Pass Line-satsning är ungefär 49,29 %. Oddsen är 244 till 251, vilket innebär att för varje 244 lyckade resultat finns det 251 misslyckade resultat.
 • Don’t Pass Line-satsning: Don’t Pass Line-satsningen har en något högre sannolikhet att vinna, cirka 50,71 %. Oddsen är 251 till 244, vilket innebär att för varje 251 lyckade resultat finns det 244 misslyckade resultat.
 • Come-satsning: Sannolikheten att vinna en Come-satsning är densamma som för en Pass Line-satsning, cirka 49,29 %. Oddsen är fortfarande 244 till 251.
 • Don’t Come-satsning: I likhet med Don’t Pass Line-satsningen har Don’t Come-satsningen en vinstsannolikhet på cirka 50,71 %. Oddsen ligger på 251 till 244.
Speltyp Vinstsannolikhet (%) Odds (Lyckade:Misslyckade)
Pass Line-satsning 49,29 244:251
Don't Pass Line-satsning 50,71 251:244
Come-satsning 49,29 244:251
Don't Come-satsning 50,71 251:244

Genom att förstå dessa sannolikheter kan spelarna bedöma den potentiella avkastningen och riskerna som är förknippade med varje satsning. Det är viktigt att notera att de sannolikheter som nämns här förutsätter rättvisa tärningar och opartiska kast.

Förstå tärningskombinationer

Craps bygger mycket på de olika kombinationer som kan kastas med två sexsidiga tärningar. Att förstå sannolikheten för dessa kombinationer är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut om insatser. Låt oss ta en närmare titt på de olika möjligheterna och deras relevans för specifika satsningar.

Poängtal: Poängnumren i Craps är 4, 5, 6, 8, 9 och 10. För att fastställa en poäng måste ett av dessa nummer kastas under come-out-rullen. Sannolikheterna för att kasta varje poängnummer är följande:

 • 4 och 10: Det finns tre möjliga kombinationer för att kasta en 4 eller en 10, vilket gör att sannolikheten är 1/6 eller cirka 16,67 %.
 • 5 och 9: Fyra kombinationer kan resultera i en 5 eller en 9, vilket ger en sannolikhet på 2/9 eller cirka 22,22 %.
 • 6 och 8: Fem kombinationer kan ge en 6 eller en 8, vilket ger en sannolikhet på 5/36 eller cirka 13,89 %.

Craps-nummer: Craps-numren är 2, 3 och 12. Dessa nummer anses mindre gynnsamma för de flesta satsningar. Sannolikheten för att kasta varje crapsnummer är följande:

 • 2 och 12: Det finns bara en kombination som resulterar i en 2 eller en 12, vilket gör att sannolikheten är 1/36 eller cirka 2,78 %.
 • 3: Två kombinationer kan ge en 3:a, vilket ger en sannolikhet på 2/36 eller cirka 5,56 %.

Naturliga tal: Naturliga tal består av 7 och 11. Dessa nummer är vanligtvis fördelaktiga för Pass Line-satsningen. Sannolikheten för att få fram varje naturligt nummer är följande:

 • 7: Sex kombinationer kan resultera i en 7, vilket ger en sannolikhet på 1/6 eller cirka 16,67 %.
 • 11: Två kombinationer ger en 11, vilket ger en sannolikhet på 1/18 eller cirka 5,56 %.

Genom att förstå sannolikheterna som är förknippade med varje tärningskombination kan spelarna fatta välgrundade beslut när de placerar sina insatser i Craps.

Nedanför hittar du en enkel tabell som visar enkelt sannolikheterna med det olika tärningskombinationerna. 

Nummer typ Nummer Sannolikhet (%)
Poängtal 4, 10 16,67
Poängtal 5, 9 22,22
Poängtal 6, 8 13,89
Craps-nummer 2, 12 2,78
Craps-nummer 3 5,56
Naturliga tal 7 16,67
Naturliga tal 11 5,56

Avancerade spelstrategier

Craps är ett spel som till stor del är baserat på slumpen, men det finns strategier som spelarna kan använda för att förbättra sina odds. Dessa strategier syftar till att minimera husets fördel och optimera vinstmöjligheterna.

Här är några anmärkningsvärda avancerade satsningsstrategier i Craps:

 • Att ta/lägga odds: Denna strategi innebär att man lägger ytterligare insatser när ett poängantal har fastställts. Genom att ta odds kan spelarna satsa på att poängen kastas innan en 7:a
 • kastas. Denna satsning ger riktiga odds och har ingen husfördel, vilket effektivt minskar spelets totala fördel. Omvänt kan spelaren genom att lägga odds satsa på att en 7:a kommer att kastas före poängnumret, återigen utan att ha någon husfördel.
 • Placera insatser: Placeringsinsatser innebär att man satsar på att specifika nummer (andra än punktnumret) kommer att kastas före en 7. Dessa insatser har varierande husets kant beroende på vilket nummer som väljs. Om du till exempel satsar på 6 eller 8 har du en husfördel på cirka 1,52 %, medan du satsar på 5 eller 9 har en husfördel på cirka 4 %.
 • Fältinsatser: Field bets är en satsning med en rulle på att nästa rulle kommer att resultera i ett visst resultat. Typiskt sett inkluderar detta satsningar på 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Även om field bets kan verka lockande med sina höga utbetalningar har de en högre husfördel på cirka 5,56 %.

Det är viktigt att notera att även om dessa strategier potentiellt kan förbättra dina odds, garanterar de inte konsekventa vinster. Craps är i slutändan ett slumpspel och tur spelar en viktig roll.

Förutom att använda avancerade satsningsstrategier är en effektiv hantering av bankrullen avgörande för en lyckad Craps-upplevelse.

Strategi Beskrivning Husets fördel (%)
Att ta/lägga odds Placera ytterligare insatser när ett poängantal har fastställts. Inget husets fördel. 0
Placera insatser Satsa på att specifika nummer kommer att kastas före en 7. Varierande husets kant beroende på numret. 1.52 (för 6 eller 8), 4 (för 5 eller 9)
Field Bets En satsning på att nästa rulle kommer att resultera i ett visst resultat. Högre husets kant. 5.56

Vikten av kapitalhantering

En korrekt hantering av bankrullen är avgörande för att säkerställa en tillfredsställande och ansvarsfull spelupplevelse i Craps. Här är några viktiga tips som hjälper dig att hantera din bankrulle på ett effektivt sätt:

 • Sätt upp en budget: Innan du börjar spela Craps bör du fastställa en budget som du har råd att förlora. Håll dig till denna budget och undvik att jaga förluster genom att satsa mer än vad du ursprungligen planerade.
 • Bestäm storleken på insatserna utifrån din bankrulle: Justera dina insatsstorlekar baserat på storleken på din bankrulle. Undvik att göra alltför stora insatser som snabbt kan tömma dina pengar. Överväg istället att placera mindre insatser som gör att du kan njuta av spelet under en längre tid.
 • Undvik att jaga förluster: Förlustsituationer är en del av spelandet, och det är viktigt att undvika att jaga förluster. Känslomässiga beslut kan leda till impulsiva och irrationella satsningar, vilket kan leda till ytterligare förluster. Håll dig till din strategi och förbli disciplinerad.

Ta pauser: Det är viktigt att ta pauser under din Craps-session. Genom att ta ett steg bort från spelet kan du omvärdera din strategi, återfå fokus och förhindra impulsiva beslut.

Genom att följa dessa principer för hantering av bankrulle kan du förbättra din totala Craps-upplevelse och minimera risken för ekonomiska svårigheter.

Läs mer om andra spel och dess statistik, odds, vinstchanser och sannolikheter

Här nedanför har vi skapat en enkel tabell där du kan klicka dig in på ett specifikt spel och läsa en mer detaljerad text om vardera spel och dess odds, vinstchanser och sannolikheter. Vi har även skapat en stor guide där vi har samlat alla casino spel och listar de bästa casino spelen för vinstchans

Spel Artikel
Roulette Statistik och odds i Roulette
Baccarat Statistik och odds i Baccarat
Black Jack Statistik och odds i Black Jack
Spelautomater Statistik och odds i Spelautomater
Poker Statistik och odds i Poker
Craps Statistik och odds i Craps
Lottobiljett/Triss-lott Statistik och odds att vinna på en Triss-lott
Jack Vegas-maskin Statistik och odds i Jack Vegas-maskin

Sammanfattning

Att förstå statistiken och oddsen för att vinna i Craps är en ovärderlig tillgång för alla spelare. Genom att bekanta dig med de grundläggande reglerna, husets fördel, sannolikhet, tärningskombinationer, avancerade satsningsstrategier och effektiv hantering av bankrulle kan du närma dig spelet med självförtroende och fatta välgrundade beslut.

Kom ihåg att Craps är ett slumpspel, och ingen strategi eller system kan garantera konsekventa vinster. Njut av spänningen och spänningen som Craps erbjuder, men spela alltid på ett ansvarsfullt sätt och inom ramen för dina medel.

Källhänvisningar

Senast uppdaterad

Publicerad och faktagranskad av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like