Hur många spelberoende människor finns det i världen? 2024

Läs disclaimer & annonspolicy längst ner.

Spel har funnits i århundraden och är en populär form av underhållning som finns i nästan alla hörn av världen. För vissa människor kan dock spelandet bli ett beroende som kan få allvarliga konsekvenser. 

I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet spelberoende och svara på frågan ”Hur många spelberoende finns det i världen?”.

Vad är spelberoende?

Spelberoende, även känt som patologiskt spelande eller spelstörning, är en psykisk störning som kännetecknas av en okontrollerbar lust att spela trots de negativa konsekvenserna som det kan medföra. Det erkänns som ett beteendeberoende, i likhet med missbrukssjukdomar.

Symtom på spelberoende kan bland annat vara följande:

 • Ökad frekvens och varaktighet av spelsessioner.
 • Upptagenhet med spelandet
 • Försök att sluta eller minska spelandet som inte har lyckats.
 • Abstinenssymtom när man inte kan spela.
 • Fortsatt spelande trots betydande negativa konsekvenser, t.ex. ekonomiska problem, relationsproblem eller juridiska problem.

De typer av spel som mest sannolikt leder till beroende är de som ger en snabb och intensiv belöning, t.ex. spelautomater, roulette eller onlinespel.

Så många människor är spelberoende

Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna från Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas 1-3 % av världens befolkning lida av en spelstörning. Detta motsvarar cirka 74-222 miljoner människor i världen.

Det är svårt att fastställa det exakta antalet personer som är beroende av spel i världen, eftersom det varierar beroende på faktorer som kulturella attityder till spelande, tillgången till spelmöjligheter och individuella riskfaktorer för beroende.

Det är värt att notera att dessa siffror endast representerar personer som uppfyller de diagnostiska kriterierna för en spelstörning, vilket innebär ett ihållande och återkommande problematiskt spelbeteende som leder till betydande försämring eller lidande. Det kan finnas många fler personer som ägnar sig åt sporadiskt eller måttligt spelande men som inte uppfyller kriterierna för en spelstörning.

Men hur ser det ut i Sverige? Vi har skapat en artikel där vi går igenom hur många spelberoende människor som finns i Sverige.

Förekomst av spelberoende

Förekomsten av spelberoende varierar över hela världen och det kan vara svårt att få fram exakta uppgifter på grund av underrapportering och variationer i lagar och förordningar om spel. Uppskattningar tyder dock på att cirka 1 % till 3 % av alla vuxna i världen lider av spelberoende.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är spelberoende den tredje vanligaste psykiska störningen i världen, efter depression och ångestsjukdomar. Följderna av spelberoende kan vara allvarliga, bland annat ekonomisk ruin, förlust av arbete och splittring av familjen.

Riskfaktorer för att utveckla spelberoende inkluderar genetik, miljöfaktorer och psykologiska faktorer. Samtidiga störningar, såsom missbruksproblem, kan också öka risken för att utveckla spelberoende.

Behandling för spelberoende

Spelberoende är en sjukdom som kan behandlas och många människor har lyckats återhämta sig från den. Behandlingsmetoden beror på hur allvarligt missbruket är och på individens behov.

 • Kognitiv beteendeterapier (KBT)
 • Medicinerassisterad behandling (MAT)
 • Livsstilsförändringar

Beteendeterapier, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), har visat sig vara effektiva vid behandling av spelberoende. KBT syftar till att ändra de negativa tankemönster och beteenden som bidrar till spelberoende.

Medicinerassisterad behandling (MAT) kan också användas för att hantera vissa av symtomen på spelberoende, till exempel ångest eller depression. Självhjälps- och stödgrupper, till exempel Gamblers Anonymous, kan erbjuda en stödjande gemenskap för dem som kämpar med spelberoende.

Livsstilsförändringar, som att undvika utlösande faktorer och hitta alternativa former av underhållning, kan också vara till hjälp. I vissa fall kan det vara nödvändigt med behandlingsprogram för slutenvård eller öppenvård.

Utmaningar med att mäta förekomsten av spelberoende

Att mäta förekomsten av spelberoende kan vara en utmaning på grund av flera faktorer. Självrapportering är ofta opålitlig, eftersom många människor kan vara tveksamma till att avslöja sina spelvanor på grund av stigmatisering eller skam.

Dessutom kan variationer i spellagar och regleringar runt om i världen göra det svårt att få fram korrekta uppgifter. Vissa länder kan ha strängare spellagar och regleringar, vilket kan leda till underrapportering.

Dessutom kan den eventuella stigmatisering som är förknippad med att söka hjälp för spelberoende också bidra till underrapportering. Detta stigma kan hindra individer från att söka behandling, vilket ytterligare kan förvärra de negativa konsekvenserna av spelberoende.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är spelberoende en utbredd psykisk störning som drabbar miljontals människor världen över. Konsekvenserna av spelberoende kan vara allvarliga, och det är viktigt att söka hjälp om du eller någon du känner kämpar med det.

Behandlingsalternativ för spelberoende inkluderar beteendeterapier, läkemedelsassisterad behandling, självhjälps- och stödgrupper samt livsstilsförändringar.

Att exakt mäta förekomsten av spelberoende kan dock vara en utmaning på grund av variationer i spellagar och regleringar runt om i världen, underrapportering och potentiell stigmatisering i samband med att söka hjälp.

Trots dessa utmaningar är det viktigt att fortsätta att öka medvetenheten om spelberoende och tillhandahålla resurser för dem som kämpar med det. Genom att förstå riskerna och konsekvenserna av spelberoende kan individer fatta välgrundade beslut om sina spelvanor och söka hjälp vid behov.

Vart kan man söka hjälp vid problem med spelberoende?

Om du eller någon du känner kämpar med spelberoende i Sverige finns det resurser som kan hjälpa dig. Några hjälpsamma resurser är:

 • Stödlinjen (www.stodlinjen.se) – Denna nationella hjälplinje ger stöd och vägledning till personer och familjer som drabbats av spelproblem. Du kan ringa, chatta eller mejla för att få hjälp på svenska eller engelska.
 • Spelberoendes förening (www.spelberoende.se) – Denna svenska förening erbjuder information, stöd och rådgivning för personer som kämpar med spelproblem. De erbjuder också gruppmöten och ett forum där människor kan få kontakt och dela sina erfarenheter.
 • Anonyma spelare (www.gamblersanonymous.se). Denna svenska organisation erbjuder stöd och resurser för personer som vill sluta spela. De erbjuder ett 12-stegsprogram, möten och en hjälptelefon för personer som behöver någon att prata med.

Kom ihåg att det är ett tecken på styrka att söka hjälp, och det är ingen skam att söka stöd om du eller någon du känner kämpar med spelberoende. Dessa resurser erbjuder konfidentiellt och medmänskligt stöd för att hjälpa individer och familjer att navigera genom utmaningarna med spelproblem.

Referenser

 1. Världshälsoorganisationen. (2018). Internationell sjukdomsklassificering 11:e revisionen: Gaming disorder.
 2. Amerikanska psykiatriska föreningen. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
 3. Petry, N. M. (2005). Patologiskt spelande: Etiologi, komorbiditet och behandling. American Psychological Association.
 4. Williams, R. J., Volberg, R. A., & Stevens, R. M. (2012). Populationens prevalens av spelproblem: Metodologiska influenser, standardiserade siffror, skillnader mellan olika jurisdiktioner och globala trender. Rapport utarbetad för Ontario Problem Gambling Research Centre och Ontario Ministry of Health and Long Term Care.

Publicerad och faktagranskad av:

Noah Gustafsson

Noah Gustafsson

Noah är Content manager på Casinoo.se. Han publicerar statistik om casino och betting online för att kunna upplysa den Svenska befolkningen om hur nätkasinon utvecklar sig med tiden. Noahs ansvar är att faktagranska alla statistikuppgifter innan de publiceras.